Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətində işə qəbul qaydası "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 28-ci maddəsinə uyğun olaraq müsabiqə yolu ilə aparılır.

Müsabiqə test imtahanından və müsahibə mərhələsindən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi dövlət qulluğuna qəbul prosesində şəffaflığı və obyektivliyi təmin etmək məqsədilə inzibati vəzifələrin təsnifat toplusuna uyğun olaraq dövlət qulluğuna qəbul üçün ayda bir dəfədən az olmayaraq test imtahanları təşkil edir.

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının 16 yaşına çatmış, irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, sosial mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, yaşayış yerindən, əqidəsindən, ictimai və digər birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun peşə hazırlığına malik olan və Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini sərbəst bilən vətəndaşlarının dövlət qulluğuna qəbul edilmək hüququ vardır.

Aşağıdakı şəxslər dövlət qulluğuna qəbul edilə bilməz:

  • Onun fəaliyyət qabiliyyətinə malik olmaması və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətinə malik olması məhkəmənin qərarı ilə təsdiq edilərsə;
  • Məhkumluğu ödənilməmiş və ya götürülməmişsə;
  • Bilavasitə tabeliyində və ya nəzarəti altında işləyəcəyi dövlət qulluqçusu ilə yaxın qohumluq və ya qudalıq (ər-arvadlar, onların valideynləri, qardaşları, bacıları, övladları) əlaqəsi olduqda;
  • Barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olarsa;
  • Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş başqa hallarda

 

Vakansiyalar
 

01.05.2023 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı müsabiqə üzrə müsahibə elan edir

10.04.2023 - Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edilir.

26.10.2022 - Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edilir.

13.10.2022 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edilir

30.06.2022 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edilir

29.04.2022 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edilir

14.04.2022 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edilir

04.04.2022 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edilir

18.03.2022 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edir

17.02.2022 - Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində vakant inzibati dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün ümumi müsahibə elan edilir

27.12.2021 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətivakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı müsabiqə üzrə müsahibə elan edir

16.11.2021 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətivakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edir

26.10.2021 - Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində vakant inzibati dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün ümumi müsahibə elan edilir

30.09.2021 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edir

12.07.2021 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edir

Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı 03.05.2021-ci il tarixdə elan edilmiş daxili müsahibənin müsahibə proqramları

03.05.2021 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edir:

Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edir(Sənəd qəbulu bitib)

23.09.2020 - Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətivakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elan edir(Sənəd qəbulu bitib)

Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə elanı (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)