Yeni və ya yenidən qurulmuş müəssisələrin, obyektlərin, istehsalat vasitələrinin istismara buraxılmasına icazə verilməsi üçün onların əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və  sertifikat-pasportun verilməsi