İşçinin İş yerinin və vəzifəsinin (peşəsinin) adı, əmək müqaviləsinin müddəti, aylıq əməkhaqqı və əmək münasibətlərinə dair digər məlumatlar barədə müvafiq arayışın verilməsi