İşəgötürənin müraciəti əsasında həmin işəgötürəndə yaradılmış əməyin mühafizəsi xidmətinin yenidən təşkilinin və ya ləğv edilməsinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olub-olmamasının yoxlanılması və müvafiq rəyin verilməsi