Strateji məqsədlərimiz:

 

 •   Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi
 • ƏMAS-ın funksionallığının artırılması
 • Əməyin mühafizəsi, sağlam və təhlükəsiz iş şəraitinin təşkilinə nail olunması
 • "DOST" platformasından istifadə etməklə əmək münasibətləri sahəsində xidmətlərin inkişaf etdirilməsi
 • Əmək münasibətləri üzrə innovativ nəzarət mexanizimlərinin tətbiqi
 • Ölkədaxili və xarici əməkdaşlığın genişləndirilməsi
 • İnsan resurslarının inkişaf etdirilməsi

 


 

Məqsədlərimizə nail olmaq üçün hədəflərimiz:

 

 • Sahəvi qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
 • Fəaliyyət istiqamətləri üzrə daxili normativ bazanın təkmilləşdirilməsi
 • Əməyin mühafizəsi sahəsində ixtisaslaşmış qurumun yaradılması
 • Əməyin təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə dair tələblərin hazırlanması
 •  "DOST" platforması vasitəsilə göstərilən xidmətlərin genişləndirilməsi
 • Vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin ölçülməsi
 • Nəzarət sahəsində rəqəmsallaşmanın və şəffaflığın artırılması
 • Nəzarət sahəsində preventiv və profilaktik tədbirlərin genişləndirilməsi
 • İctimai təbliğat, sosial dialoq və maraqlı tərəflərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi
 • Beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi
 • İnsan resurslarının effektiv idarə edilməsi
 • Əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması