Şəxsən və ya nümayəndə vasitəsilə yazılı (o cümlədən elektron) formada göndərilən (təqdim edilən) və ya şifahi formada edilən fərdi və ya kollektiv müraciətlərin  qeydiyyata alınması və vaxtında cavablandırılması